Използвани платформи за разработка на сайта:

  • Платформа за разработка на външния вид на сайта: Hestia
  • Кутия за въпроси: Drift
  • Бутони за споделяне: Shareaholic
  • Основен език за програмиране: HTML/CSS
  • Платформа, за разработка на игрите в сайта: Scratch
  • Платформа, която отваря онлайн игрите: Adobe Flash
  • Реакции: Emoji React
  • Клипове и видео съдържание: YouTube

Услуги, касаещи сигурноста на потребителя:

  • SSL (HTTPS) сертификат и защита: Cloudflare
  • Електронна поща: Gmail